• ஜியாங்மென் வின் டாப் ஹவுஸ்வேர் கோ., லிமிடெட்.

சாலட் ஸ்பின்னர்