• ஜியாங்மென் வின் டாப் ஹவுஸ்வேர் கோ., லிமிடெட்.

ஒயின் குளிரூட்டி வைத்திருப்பவர்